-13

Avidnote Professional Plan 19$

Giá gốc là: ₫489.000.Giá hiện tại là: ₫425.000.

 • 100,000 AI generated words / month
 • AI Research Templates
 • AI Writing
 • AI Reading (Unlimited)
 • AI Analysis
 • AI Coding
 • Export as PDF/Word
 • Transcribe automatically
 • AI Transcription (10 hours)
 • AI Code / Analyze Interviews
 • Manage papers / docs
 • 5,000 MB storage (5 GB)
 • Upload papers / docs
 • PDF / Word / PPTX / XLSX
 • Take notes papers / docs
 • Create research projects
 • Create tags
 • Create workbooks
 • Manage references
 • Find new papers
 • Always included
 • Premium support
 • Full data privacy
 • Cancel anytime

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.