-89

Centrix All-in-One Ultimate Plan – per month

Giá gốc là: ₫4.464.765.Giá hiện tại là: ₫495.000.

Danh mục:
Centrix All-in-One Ultimate Plan

Flash Sale! Thanh toán một lần để có được tất cả. Giá cho 30 ngày chỉ 495.000đ

(Giá gốc: 4.840.000đ/tháng)

Các dịch vụ bao gồm:
1. ChatGPT Team – $30/tháng
2. Monica Unlimited – $39.99/tháng
3. Copy. ai Pro – $20/tháng
4. Writesonic Unlimited – $20/tháng
5. Copilot Pro – $20/tháng
6. Claude Pro – $20/tháng
7. Perplexity Pro – $20/tháng
8. Gemini Advanced – $20/tháng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.