Phần mềm AI

Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

-91

Bản quyền 4 phần mềm: ChatGPT Team, Claude Pro, Copilot Pro, Gemini Advanced for Centrix Desktop App – 1 tháng

Giá gốc là: ₫2.250.000.Giá hiện tại là: ₫195.000.
-35

Bản quyền 4 phần mềm: ChatGPT Team, Claude Pro, Copilot Pro, Gemini Advanced for Centrix Desktop App – 12 tháng

Giá gốc là: ₫3.540.000.Giá hiện tại là: ₫2.301.000.
-98

Bản quyền ChatGPT Team, Claude Pro, Copilot Pro for Centrix Desktop App – 1 tháng

Giá gốc là: ₫13.500.000.Giá hiện tại là: ₫295.000.
-98

Bản quyền ChatGPT Team, Claude Pro, Copilot Pro for Centrix Desktop App – Trial 3 ngày

Giá gốc là: ₫2.250.000.Giá hiện tại là: ₫45.000.
-87 Nơi nhập dữ liệu

Bản quyền Midjourney Pro 60$ – Giảm còn 195.000đ/mỗi tháng

Giá gốc là: ₫1.550.000.Giá hiện tại là: ₫195.000.
-86

Bản quyền Writesonic Pro (40$) giá 145k – 1 tháng

Giá gốc là: ₫1.000.000.Giá hiện tại là: ₫145.000.
-89

Centrix All-in-One Ultimate Plan – per month

Giá gốc là: ₫4.464.765.Giá hiện tại là: ₫495.000.
-91

ChatGPT Team Business 30$ for Centrix Desktop App

Giá gốc là: ₫1.550.000.Giá hiện tại là: ₫145.000.
-72 Nơi nhập dữ liệu

Claude Pro 20$ for Centrix Desktop App

Giá gốc là: ₫520.000.Giá hiện tại là: ₫145.000.
-82

Gói ChatGPT Team Business (GPT 4.0 turbo) 30$ dùng chung 12 tháng – No Limit messages

Giá gốc là: ₫9.500.000.Giá hiện tại là: ₫1.740.000.
-91

Gói ChatGPT Team Business (GPT 4.0 turbo) 30$ dùng chung 3 tháng – No Limit messages

Giá gốc là: ₫4.550.000.Giá hiện tại là: ₫405.000.
-91

Gói ChatGPT Team Business (GPT 4.0 turbo) 30$ dùng chung 6 tháng – No Limit messages

Giá gốc là: ₫9.500.000.Giá hiện tại là: ₫870.000.